Ontstaan

Het Kenniscentrum voor Financiering van KMO (KeFiK) werd in het leven geroepen op aanbeveling van de tweede werkgroep “KMO-financiering”.

Deze werkgroep, opgericht in 2004 door de federale ministers Didier Reynders (Financiën), Sabine Laruelle (Middenstand) en Fientje Moerman (Economie) verzamelt alle spelers op het terrein die bij deze problematiek betrokken zijn. Naar het voorbeeld van de eerste werkgroep, opgericht in 2001, was haar doelstelling het uitwerken van denkpistes die leiden tot een gunstiger klimaat voor KMO-financiering.

In 2005 werd door de federale regering en het Participatiefonds een startbudget voor het Centrum vrijgemaakt. Het KeFiK ging van start in november van datzelfde jaar, in aanwezigheid van Minister Sabine Laruelle.

Eind 2008, in het kader van het federale relanceplan en het plan voor de KMO, beiden in het leven geroepen om het hoofd te bieden aan de financiële crisis waarvan ons land niet gespaard bleef, werden aan het Participatiefonds en aan het KeFiK nieuwe opdrachten toevertrouwd: het KeFiK neemt voortaan de rol van Kredietbemiddelaar op zich, toegankelijk voor ondernemingen die financieringsmoeilijkheden ondervinden.

In deze context en op uitdrukkelijk verzoek van de Voogdij heeft de Raad van bestuur van het Participatiefonds op 20 januari 2009 beslist om aan het KeFiK de rechtspersoonlijkheid toe te kennen, via het statuut van VZW.