Een aanspreekpunt met betrekking tot KMO- financiering

Het Kenniscentrum voor Financiering van KMO (KeFiK) VZW is het nationaal aanspreekpunt met betrekking tot KMO-financiering. Op deze webstek heeft u toegang tot alle publicaties van het KeFiK. Ondernemers kunnen er tevens terecht voor informatie over de financiering van hun project.

Op deze pagina’s vindt u meer informatie over de financiële crisis: naast een algemeen kader reikt het KeFiK een overzicht van de interventies ten voordele van kmo’s aan, evenals projecten van het KeFiK in het kader van de financiële crisis.

Nieuw

De resultaten van de 14de KeFiK-Barometer zijn beschikbaar. Raadpleeg het rapport of lees de nieuwsbrief .

Het nieuwe rapport kredietverlening is beschikbaar onder de rubriek “publicaties”. Raadpleeg het rapport of lees de nieuwsbrief .

Het nieuwe rapport kredietverlening is beschikbaar onder de rubriek “publicaties”. Raadpleeg het rapport of lees de nieuwsbrief .

OVERDRACHT VAN ONDERNEMINGEN: raadpleeg hier de nieuwe webpagina van het KeFiK.