Mission Statement

Het KeFik streeft drie doelstellingen na:

  • De centralisatie van essentiële informatie en human capital als referentie-centrum op het vlak van KMO-financiering op nationaal niveau.
  • De exploitatie en het ter beschikking stellen van die kennis aan de overheid, de ondernemers en hun vertegenwoordigers, de kredietverleners, de academische wereld als de pers.
  • De kredietbemiddeling en kredietverzekeringsbemiddeling voor ondernemingen.

De uitvoering van deze drie doelstellingen wordt gekenmerkt door volgende punten:

Onder essentiële informatie vallen alle basisgegevens over de financiering van KMO’s: vraag en aanbod, financieringsvoorwaarden, beleidsbeslissingen en wetgeving en dit onder de vorm van statistieken, rapporten, wetteksten, enquêtes en studies.

De centralisatie van Human capital verwijst naar het opbouwen van een netwerk van nationale en internationale spelers. Om het netwerk te consolideren kunnen deze experts en hun instellingen na verloop van tijd partners worden van het KeFiK.

De virtuele draaischijf van het KeFiK zal de portaalsite zijn. Op deze site wordt verwerkte informatie gebundeld en toegankelijk gemaakt.

De verzamelde gegevens over KMO-financiering zullen worden beheerd in een database. Deze verzamelde statistieken zullen systematisch bewerkt, geanalyseerd en becommentarieerd worden op de website. Deze methodologie zal toelaten bepaalde evoluties op de voet te volgen.

Vertrekkende van de ontwikkeling van de probleempunten van de KMO-financiering zal het KeFiK verschillende studies uitvoeren. De studies zullen behoren tot een van de volgende expertise domeinen: (1) De aanbodzijde van de KMO-financiering (2) De vraagzijde (3) Fases van het leven van de KMO, (4) Micro-financiering en (5) Extra. Afhankelijk van de aard en omvang van het studieproject zal gekozen worden voor interne of externe studies.

Om een optimale communicatie van de studieresultaten te vrijwaren zullen de resultaten van zowel interne als externe studies kunnen worden voorgesteld op seminaries, workshops en conferenties die door het KeFiK worden georganiseerd.

Enkele basisbegrippen