Organisatie

Het Kenniscentrum voor Financiering van KMO (VZW) is georganiseerd rond zijn Raad van bestuur, een consultatief orgaan, het Wetenschappelijk Sturingscomité, en een permanent team, het KeFiK-secretariaat.

De Raad van bestuur is samengesteld als volgt :
Jean-Pierre Remacle, Voorzitter, vertegenwoordiger van het Participatiefonds
Marc Van den Bergh, Vice-Voorzitter
Frédéric Lernoux, Afgevaardigd bestuurder

Het Wetenschappelijk Sturingscomité komt vier maal per jaar samen. Het heeft Johan Bortier als voorzitter en groepeert experts-vertegenwoordigers van de betrokken actoren:

Federale ministers van Financiën, KMO en Ondernemen Regionale ministers van Economie Nationale Bank van België Febelfin Federale Overheidsdiensten Financiën en Economie & KMO Regionale openbare instellingen bevoegd inzake economische statistieken Federale en regionale actoren actief op het domein van ondersteuning van de KMO-financiering Instituten van beoefenaars van cijferberoepen Representatieve KMO-organisaties Universiteiten Onafhankelijke personen

De opvolgingscommissie

Van links naar rechts:

Marc Van den Bergh, Vice-Voorzitter, KeFiK VZW, Johan Bortier, Voorzitter van het Wetenschappelijk Sturingscomité, Directeur UNIZO-Studiedienst, Frédéric Lernoux, Afgevaardigd bestuurder, KeFiK VZW, Jean-Pierre Remacle, Voorzitter, KeFiK VZW

Het KeFiK-secretariaat concretiseert de verschillende projecten en bestaat uit een manager, Jean-Pierre Watthy en enkele permanente medewerkers. Een werkingsovereenkomst regelt de samenwerking tussen de VZW en het KeFiK-secretariaat dat in de schoot van het Participatiefonds is opgericht.