Overdracht van ondernemingen

De overdracht is een belangrijke etappe in het leven van een onderneming. De bedrijfsleider in kwestie moet zich dus op tijd voorbereiden op de verschillende fases van dit complex proces. Verschillende initiatieven werden al op het getouw gezet in België en Europa om de ondernemers te ondersteunen, te informeren en te begeleiden bij de overname- of overdracht van een onderneming.

Het KeFiK voert een studie uit waarbij het de overdracht van ondernemingen in België in kaart brengt. Aan de hand van een kwantitatieve en toekomstgerichte aanpak wordt het aantal ondernemingen en de kerneigenschappen ervan beschreven die tussen nu en 10 jaar mogelijk zullen worden overgelaten tengevolge de pensionnering van de ondernemer. Het KeFiK maakt eveneens een evaluatie van de globale economische en sociale impact die zou voortvloeien uit het falen van de overdracht.

In september 2007, heeft het KeFiK een eerste studie gepubliceerd over de overdracht van ondernemingen waarin op een kwalitatieve en kwantitatieve manier de problematiek van de overdracht van de Belgische KMO’s op het vlak van financiering werd geanalyseerd. Het kwantitatieve luik bestond uit een overzicht van de referentieliteratuur en de standpunten van de experts ter zake. Het kwalitatieve luik bevatte een statistische analyse van krediet- of waarborgaanvragen in het kader van de overdrachtfinanciering van KMO’s. Ook conclusies en nuttige aanbevelingen werden opgenomen in dit luik om zo goed mogelijk op deze problematiek te antwoorden.

Op 6 oktober 2011, organiseert de Minister van KMO en Zelfstandigen, Sabine Laruelle, een colloquium rond overdracht van ondernemingen in het kader van de Europese KMO-week. Het bestaat uit drie delen waarbij de volgende onderwerpen aan bod komen: de stand van zaken rond overdracht, de financiële en fiscale aspecten betreffende de overdracht en de etappes van de overdracht. Het KeFiK neemt deel aan het evenement en zal zijn expertise aanbrengen.

Stand van zaken van de overdracht

De uitdagingen van de overdracht in Europa
Spreker: Marko Curavic, Hoofd Transfer of Business policy, DG Entreprises of the European Commission
Bekijk hier de presentatie.

De overdracht in België: de betrokken ondernemingen in kaart gebracht
Spreker: Frédéric Lernoux, afgevaardigd bestuurder KeFiK
Bekijk hier de presentatie.

Getuigenis van een ondernemer/overnemer
Spreker: Louis de Valensart De financiële en fiscale aspecten

Fiscaliteit van de overdracht
Spreker: Pierre-Frédéric Nyst, advocaat-fiscalist
Bekijk hier de presentatie.

De niet-bancaire financiering van de overdracht – voorbeeld van een overdrachtsfonds
Spreker: Alain Groignet, financieel specialist, AG Consulting
Bekijk hier de presentatie.

De bancaire financiering en de vraag van de waarborgen
Spreker: Freddy Van Bogget, Hoofd Beleid Commerciële Kredieten, KBC
Bekijk hier de presentatie.

Het KeFiK groepeert op deze pagina de mogelijke financieringsbronnen voor de overname van een onderneming.

De etappes van de overdracht: panel

De regionale operatoren, het Europees platform Transeo: welke visie op de overdracht, welke instrumenten en welke steun aan de ondernemers?

Panelleden: Jean-Pierre Di Bartoloméo (voorzitter Transeo ivzw), Luc Van Laere (project manager Overnamemarkt), Bruno Wattenbergh (directeur van het Brussels Agentschap voor de Onderneming; BruTrade), Christine Margrève (manager Sowaccess)