Subsidies

Kmo’s en subsidies: een match?

Nog steeds zijn er te weinig KMO’s die gebruik maken van de subsidies en alternatieve financieringsmogelijkheden waarop je als KMO of zelfstandige ondernemer eigenlijk recht hebt. Dit stelt Unizo-Limburg. Toch liggen de mogelijkheden vanuit zowel Europese, federale, Vlaamse als provinciale overheid voor het rapen als je kijkt waar je moet kijken.

Handig overzicht van alle subsidies

Ongeveer een jaar geleden werd daarom de website www.unizosubsidies.be in het leven geroepen. Op deze website vind je een overzicht van alle mogelijke subsidies en andere steunmaatregelen waar je als zelfstandige ondernemer of KMO ongetwijfeld mee geholpen kan worden. Op de website vind je vooral basisinformatie terug en vind je bovendien ook heel wat externe links naar relevante websites zoals het Agentschap Ondernemen, PMV, het Participatiefonds, LRM, BAN Vlaanderen en andere websites.

Negatief beeld over de subsidies

De bedoeling van de website is in de eerste plaats om de ondernemers en de KMO’s op een eenvoudige manier alle mogelijke subsidies te laten “ontdekken”. Nog veel te vaak weten ondernemers of KMO’s niet op welke subsidie ze nu eigenlijk recht hebben of aanspraak maken of weten ze gewoon niet af van het bestaan van een bepaalde subsidie.
Veel ondernemers of KMO’s hebben nog steeds een te negatief beeld over het verkrijgen van de subsidies voor hun onderneming. Ze denken nog steeds dat veel subsidies niet voor hen zijn, maar weggelegd zijn voor de zogenaamde “happy few” onder de kmo’s of zelfstandigen. Daardoor wagen ze niet eens hun kans, uiteraard onterecht.

De kmo-portefeuille voor ondernemers

Ondernemers kunnen jaarlijks tot 40.000 euro subsidies bekomen van de Vlaamse Overheid door gebruik te maken van de zogenaamde “kmo-portefeuille”. Deze laagdrempelige en interactieve webtoepassing is bedoeld om ondernemers subsidies aan te bieden voor opleiding, advies, strategisch advies, advies voor internationaal ondernemen, technologieverkenning en coaching. Deze specifieke domeinen worden ingekocht bij erkende dienstverleners.

Maak gebruik van de subsidies voor opleiding

Als kmo of ondernemer kun je gebruik maken van de zogenaamde “kmo-portefeuille”. De kmo-portefeuille is een subsidiemaatregel die ingevoerd werd door de Vlaamse Overheid en dient om de kmo’s in ons land te ondersteunen, niet enkel op financieel vlak maar ook op andere vlakken zoals bijvoorbeeld opleiding, studies, …
Wie gebruik maakt van de kmo-portefeuille kan subsidies aanvragen voor opleiding, advies, strategisch advies, advies rond internationaal ondernemen, technologieverkenning, … Deze worden allemaal ingekocht bij dienstverleners die erkend zijn door de Vlaamse Overheid.
De website dient als laagdrempelige en interactieve webtoepassing om de ondernemers snel en eenvoudig een overzicht te bieden van alle mogelijke subsidies. Het komt er op neer dat een ondernemer tot ongeveer 15.000 euro per jaar aan subsidies kan aanvragen. Deze subsidies dienen dan voor ondersteuning in de processen van die typisch zijn voor een bedrijf zoals zaken zoals ondernemen, innoveren en internationaliseren.

Hoe vraag je een subsidie aan?

Na alle technische uitleg is het tijd voor wat praktische uitleg. Hoe vraag je nu als kmo of ondernemer een kmo-portefeuille aan? Eigenlijk is het stappenplan dat je moet volgen vrij logisch. Eerst en vooral moet je je registreren. Dit dien je te doen als persoon en vervolgens registreer je ook je onderneming. Eens je deze twee zaken geregistreerd hebt, zorg je ervoor dat het duidelijk wordt dat de geregistreerde onderneming ook bij jouw persoon hoort. Dit doe je door je geregistreerde onderneming aan jou te koppelen als persoon.
Eens dit achter de rug is kan je als gemachtigde persoon optreden in naam van je onderneming om zo steun aan te vragen en bepaalde acties uit te voeren. Uiteraard mag je enkel als gemachtigde persoon optreden indien je een schriftelijke volmacht gegeven werd door de onderneming.
Een subsidie aanvragen kan je doen nadat je registratie voltooid is en binnen de twee weken na de startdatum van de prestaties. Je eigen deel van de kosten stort je vervolgens aan Sodexo en de Vlaamse Overheid vult op haar beurt de elektronische portefeuille aan tot het volledige bedrag. Met die elektronische portefeuille kan je dan als onderneming de dienstverlener vergoeden.

Concreet voorbeeld van een subsidie

Als KMO adviseur/expert krijg ik regelmatig vragen rond de subsidies en kmo-portefeuille. Vaak ontvang ik ook negatieve en positieve ervaringen over de subsidieaanvragen. Zo kreeg ik onlangs een bericht van een jong R&D bedrijf dat recent gestart is met onderzoek waarbij kwantumfysica aan bod komt. Dat bedrijf vroeg via de website van het Agentschap Ondernemen de subsidie voor “strategisch ICT-advies” aan om zo bij www.codima.be verschillende computers en laptops aan te kopen voor hun projecten. Dit is een mooi voorbeeld van hoe je als kmo de verschillende subsidies kan benuttigen.